Początki francuskiego wina

Opublikowano przez admin

Francuskie WinoProdukcję wina wbrew pozorom nie rozpoczęto we Francji. Nasze mylne skojarzenie ma jednak swoje uzasadnienie. Francja uznawana jest obecnie za wzorzec światowej produkcji wina.

Historia wina rozpoczęła się podobnie, jak historia wina w wielu innych regionach świata. Nastąpił napływ statków handlowych i rozpoczęła się migracja plantatorów wina.

Pierwsze odmiany winorośli pojawiły się we Francji prawdopodobnie 600 lat p.n.e. za sprawą Greków. Niewątpliwie duży wpływ na rozwój winiarstwa we Francji miały klasztory, wokół których zogniskowane były winnice. Niektóre z nich przetrwały do dziś. Zlokalizowane są na znanych terenach francuskich Bordeaux i Burgundii.

Rozkwit francuskiego wina

Na rozwój wina we Francji niemały wpływ miał także sam Napoleon III. Na jego polecenie Izba Handlowa w 1855 r. dokonała klasyfikacji winnic bordoskich, które zachowały ważność do naszych czasów.

Rozkwit wina we Francji odegrał ważną rolę podczas rewolucji francuskiej, a wcześniej amerykańskiej. Winnice będące do tej pory wyłącznie do dyspozycji bogatych właścicieli ziemskich i zakonników, stały się dostępne dla zwykłych ludzi. Wina opuściły przysłowiowe salony i weszły pod strzechy.

Brak dostatecznej wiedzy na temat produkcji wina przyczynił się do upadku. Równocześnie do Europy napływało słabej jakości wino amerykańskie. Z czasem zmodyfikowano uprawy i uzyskano sporą przewagę nad konkurencją. Dziś wino francuskie jest jednym z najlepszych i najdroższych win na świecie.